Regiomanager

Het regiomanagement ofwel de regiomanager is verantwoordelijk voor de bewaking van de gang van zaken binnen een bepaald geografisch gebied of binnen een bepaalde branche waar het EFiliaaL betreft.

Taken regiomanager

De voornaamste taken van de regiomanager zijn het werven en inschrijven van winkeliers (of andere verkopende partijen) en promotors. Waar nodig zorgt de regiomanager voor informele voorlichting over EFiliaaL en regelt opleidingen en workshops voor alle bij EFiliaaL aangesloten partijen. Deze opleidingen kan de regiomanager zelf verzorgen, maar er wordt door EFiliaaL ook gezorgd voor mogelijkheden om ontbrekende kennis en vaardigheid op dit gebied in te huren van gespecialiseerde partijen.

actieve advisering

Uiteraard volgt de regiomanager de resultaten van de bij hem ingeschreven partijen en adviseert zowel gevraagd en ongevraagd waar hij/zij dit noodzakelijk acht en adviseert hij/zij het management van EFiliaaL op het gebied van kansen en mogelijkheden.

Beschikbare functies

Functies voor het inschrijven van de regiomanager zelf, aangesloten winkeliers en aangesloten promotors zijn rechts hier naast (of op mobiel hieronder) te vinden.